ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΝΑΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
HANDBALL

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
LEGOMANIA

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
VOLLEY

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
HANDBALL

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
HANDBALL

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΝΑΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
LEGOMANIA

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
VOLLEY

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
LEGOMANIA
Tom Bai Tom Bai