ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
Ο ΣΠΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝΤΡΟ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
2D 3D ANIMATION

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
2D 3D ANIMATION

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
BIG BANG LAB

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΙΚΡΑ
-
Ο ΣΠΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝΤΡΟ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
2D 3D ANIMATION

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
Ο ΣΠΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝΤΡΟ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΙΚΡΑ
-
Ο ΣΠΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΝΤΡΟ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
2D 3D ANIMATION

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BIG BANG LAB

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ