ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΧΗΜΕΙΑ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΧΗΜΕΙΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
BLUE BEE RADIO

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FOREST RUN

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
RUN FOREST RUN

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΧΗΜΕΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΧΗΜΕΙΑ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BLUE BEE RADIO

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FORREST RUN

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
RUN FOREST RUN

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
DA VINCI