ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FOREST RUN
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FOREST RUN
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ DISNEY
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
HANDBALL
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
HANDBALL
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BASKET
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ROBO ANATOMY

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
BLUE BEE RADIO

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ROBO ANATOMY
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FOREST RUN
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
RUN FOREST RUN
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ESCAPE ROOM

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
RUN FOREST RUN
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ DISNEY
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai