ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΙΚΡΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΙΚΡΑ
-
DA VINCI

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA
Tom Bai Tom Bai

ΚΔΑΠ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ
Tom Bai Tom Bai