ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
BIG BANG LAB

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
tbaitasis tbaitasis

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA
tbaitasis tbaitasis

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
BIG BANG LAB

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΓΙΟΥΚΑΛΙΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
AERIAL YOGA

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ