ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
HANDBALL

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Α ΜΙΚΡΑ
-
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Α ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
HANDBALL

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΑΞΙΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
BASKET

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ

ΚΔΑΠ ΤΕΧΝΕΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΤΖΟΚΟΝΤΑ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΙΚΡΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Β ΜΕΓΑΛΑ
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ

ΚΔΑΠ ΕΡΕΥΝΑ Β ΜΙΚΡΑ
-
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΜΕΛΙΣΣΑΣ