Eco αρχές

(πατήστε πάνω στα παρακάτω εικονίδια για περισσότερες πληροφορίες)

Tο παιχνίδι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης

Το παιχνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των παιδιών καθώς είναι ο τρόπος τους να βιώνουν τον κόσμο και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Τα παιδιά παίζοντας ικανοποιούν μια πληθώρα αναγκών, έρχονται σε επαφή με ερεθίσματα, διασκεδάζουν, εκτονώνονται, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν το περιβάλλον και τον εαυτό τους.  

Ο τρόπος παιχνιδιού μεταβάλλεται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, κι έτσι καλύπτει κάθε φορά διαφορετικές ανάγκες και προσφέρει νέα οφέλη. Στην αρχή, το παιδί μέσω του παιχνιδιού εξερευνά τον κόσμο με τη βοήθεια των αισθήσεων και της κίνησης. Έπειτα, αρχίζει το συμβολικό παιχνίδι, όπου το παιδί υποδύεται ρόλους, δημιουργεί φανταστικούς διαλόγους και χρησιμοποιεί με δημιουργικούς τρόπους τα αντικείμενα γύρω του. Στη συνέχεια, τα νήπια αρχίζουν να αλληλοεπιδρούν και να παίζουν παρέα, αναπτύσσοντας έτσι κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η εκμάθηση και τήρηση κανόνων. Το παιχνίδι παίρνει αμέτρητες μορφές κι εμείς είμαστε εκεί για να το ενθαρρύνουμε και για να παίξουμε μαζί με τα παιδιά.

Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο εισαγωγή σε ένα δημοκρατικό σχολείο και κοινοτικό πλαίσιο κοινωνικές δεξιότητες

Ένας από τους πρώτους φορείς κοινωνικοποίησης του παιδιού είναι το σχολείο. Εδώ, μαθαίνει να ακούει τους άλλους, να τους βοηθάει, να μοιράζεται, να συνεργάζεται, να παίζει με άλλα παιδιά, να περιμένει τη σειρά του, να σέβεται τα όρια των άλλων, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά τους, να κάνει φιλίες και να εξασκείται σε όλες αυτές τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία και τη δημιουργία όμορφων σχέσεων. Το παιδί εξελίσσει τον εαυτό του και παράλληλα, μέσα από το παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες, μαθαίνει βασικές κοινωνικές δεξιότητες και αρμονικούς τρόπους συνύπαρξης με τους άλλους.

Συναντήσεις και ισορροπία, οριοθέτηση

…τα παιδιά κατά τη νηπιακή ηλικία αρχίζουν να μαθαίνουν τους κοινωνικούς κανόνες (ποια συμπεριφορά είναι “σωστή” και ποια “λανθασμένη”) και να τους τηρούν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και να συμβιώνουν αρμονικά με τους άλλους.

Αναγνώριση, έκφραση, αποδοχή και διαχείριση των συναισθημάτων

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να κατανοούν τα συναισθήματα των ίδιων αλλά και των άλλων. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουν έναν ασφαλή χώρο όπου θα μπορέσουν να μάθουν ποια είναι τα συναισθήματα, να τα ονομάσουν, να κατανοήσουν ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά, χρήσιμα και κοινά σε όλους τους ανθρώπους, να έρθουν σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα, να τα αναγνωρίσουν, να μάθουν να τα διαχειρίζονται και να τα εκφράζουν με αποδεκτούς τρόπους και φυσικά, να τα αποδέχονται. Μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες με παιχνίδια ρόλων, χορό, κίνηση, θεατρικές αναπαραστάσεις, εικαστικές τέχνες, μουσική, παραμύθια και ό,τι άλλο ακουμπάει και διεγείρει το συναίσθημά μας, σχεδιάζονται με πολλή φροντίδα για τα παιδιά. Προσεγγίζοντας με ευαισθησία και ενδιαφέρον τον κόσμο των συναισθημάτων ανακαλύπτουμε όλοι μαζί την αξία και την ομορφιά του.

Σεβασμός της μοναδικότητας, του ρυθμού ανάπτυξης του κάθε παιδιού και εξατομικευμένα προγράμματα

Κάθε παιδί, όπως και κάθε γονιός, κάθε δάσκαλος, κάθε άνθρωπος, είναι διαφορετικό και αυτή η διαφορετικότητα είναι που μας εμπλουτίζει. Ακολουθώντας με σεβασμό το ρυθμό, τις κλίσεις, τις ανάγκες των παιδιών δημιουργούμε προγράμματα προσαρμοσμένα σε αυτά και παραμένουμε με ευελιξία δίπλα τους. Ταυτόχρονα, όμως, λειτουργώντας καθημερινά ως πρότυπα αλλά και με συγκεκριμένα προγράμματα και δραστηριότητες προάγουμε στο σχολείο μας τις σημαντικές έννοιες της ισότητας, των δικαιωμάτων, του σεβασμού, της διαφορετικότητας. Μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε και να αγκαλιάζουμε το διαφορετικό τόσο μέσα μας όσο και στους άλλους ανθρώπους.

Ένταξη και συμμετοχή των γονιών στη σχολική διαδικασία

Η συμμετοχή των γονέων είναι αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών. Ειδικότερα, κατά την προσχολική ηλικία η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη για την ομαλή προσαρμογή του νηπίου/βρέφους. Το Εco School Μπλε Μέλισσα προσπαθεί να πλάσει μία σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσα  σε εκπαιδευτικούς-γονείς-παιδιά, καθώς αποτελούμε μια ομάδα.  

Η άμεση επαφή με τους γονείς βοηθά ώστε να εκφραστούν ανησυχίες και προβληματισμοί, και παράλληλα να μοιραστούν ιδέες, σκέψεις και συμπεριφορές. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται ενημερωτικές συναντήσεις με τις εκπαιδευτικούς, βιωματικά εργαστήρια με την ψυχολόγο του σχολείου, καθώς και δράσεις για γονείς και παιδιά. Έτσι δημιουργείται μία ουσιαστική σύμπραξη μεταξύ των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας που ενισχύει και εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διαθεματικά εργαστήρια βασισμένα στις Κυψέλες μας

Βιωματικά  εργαστήρια  σχεδιασμένα ειδικά για την κάθε ηλικία που βασίζονται στις κυψέλες του σχολείου μας : το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τις τέχνες,  την έρευνα και τα συναισθήματα.

Μέθοδος project και διερευνητική προσέγγιση

ανάπτυξη κύριων ικανοτήτων όπως: πρόβλεψη, παρατηρηση, ερμηνεία, ταξινόμηση, μαθηματικές εκφράσεις, μέτρηση, χωροχρονικές σχέσεις, επικοινωνία, προβλέψεις, εξαγωγή συμπερασμάτων, υποθέσεις, ερμηνεία, αναγνώριση και έλεγχο μεταβλητών, διεξαγωγή πειραμάτων, κατασκευή μοντέλων

Ολιστική προσέγγιση

Όλες οι δράσεις και τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας έχουν ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η επαφή με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να λάβουν ποικίλα ερεθίσματα, να ανακαλύψουν και να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτήσουν εμπειρίες και σφαιρικές γνώσεις. Έτσι, ενισχύονται η περιέργεια, η απόλαυση και το κίνητρό τους για μάθηση και τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως ολότητα, καθώς δίνεται έμφαση εξίσου στην κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και κινητική τους ανάπτυξη.

Παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης με έμφαση στην αυτορρύθμιση, την αυτενέργεια και την αυτονομία

Το παιδοκεντρικό μοντέλο μάθησης εστιάζει και τοποθετεί στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιών. Η μαθησιακή διαδικασία διαμορφώνεται από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία οικοδομούν τη γνώση συμμετέχοντας ενεργητικά στις δραστηριότητες, παίρνοντας πρωτοβουλίες, επιλέγοντας. Ο δάσκαλος λειτουργεί ως διευκολυντής, οργανωτής, εμψυχωτής, συνδιερευνητής, καθοδηγητής, υποστηρικτής των παιδιών. Ακούει τις ανάγκες τους, επηρεάζεται από αυτά και προσαρμόζεται με ευελιξία και δημιουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά έχουν το χώρο και την ελευθερία να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν, να δοκιμάσουν, να μάθουν να επιλύουν προβλήματα, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσα από αυθεντικά πλαίσια μάθησης

Η αυθεντική μάθηση εστιάζει σε εμπειρίες του πραγματικού κόσμου και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν ή να επιλύσουν προβλήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας, συμμετέχοντας ενεργητικά σε διαδικασίες διερεύνησης, πειραματισμού, δοκιμών, λήψης αποφάσεων που αναπαριστούν καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Για αυτό το λόγο, δημιουργούμε δραστηριότητες “βγαλμένες” και βασισμένες σε θέματα έχουν ενδιαφέρον και νόημα για τα παιδιά. Στόχος είναι η ενίσχυση της έμφυτης περιέργειας και επιθυμίας για μάθηση των παιδιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και φυσικά, η απόλαυση της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης.

Δεξιότητες ζωής

Όλα τα προγράμματα του σχολείου μας στοχεύουν στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, δηλαδή εκείνων των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν το παιδί να ζήσει μια ισορροπημένη και γεμάτη ικανοποίηση ζωή. Οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια προσαρμόζονται τόσο στις τρέχουσες συνθήκες όσο και στις ανάγκες και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών. Η εκπαίδευση ξεφεύγει από την απλή μετάδοση πληροφοριών και εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ενσυναίσθησης, κριτικής σκέψης, διαπραγμάτευσης, προσαρμοστικότητας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης συγκρούσεων. Τα θεμέλια της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξη των παιδιών τίθενται στην πρώτη παιδική ηλικία, επομένως εκπαιδευτικοί και ολόκληρη η σχολική κοινότητα καλούμαστε να εφοδιάσουμε τα παιδιά όχι μόνο με γνωστικές αλλά και με κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της ζωής αλλά και να την απολαμβάνουν.

Υπαίθρια εκπαίδευση

Η υπαίθρια εκπαίδευση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι συνδέονται και έρχονται σε επαφή με τη φύση. Η αυλή προσφέρεται ως χώρος εξερεύνησης πειραματισμού, εκτόνωσης, παιχνιδιού. Η βιωματική γνωριμία με το χώμα, τη λάσπη, τα φυτά, τα έντομα και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, εξάπτει την περιέργεια των παιδιών και τους δίνει κίνητρο να ανακαλύψουν πώς είναι ο κόσμος γύρω τους. Έτσι, λοιπόν, μαζεύουμε πεσμένα φύλλα και ξύλα, φροντίζουμε τον λαχανόκηπο μας, παίζουμε στην αμμοδόχο, παρατηρούμε, αφουγκραζόμαστε τη φύση και την αλλαγή των εποχών. 

Στα οργανωμένα εβδομαδιαία εργαστήρια τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, βασισμένοι κάθε φορά σε διαφορετική θεματολογία. Για παράδειγμα, μελετάμε γιατί έχουμε εποχές, πώς μεγαλώνουν τα φυτά, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους τα πουλιά, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας χαρτί, από τι πετρώματα αποτελείται το έδαφος μας και σε τι χρησιμεύουν. 

Συνοψίζοντας, στη φύση βρίσκουμε όλα τα κομμάτια του εαυτού μας, τα ήρεμα και τα γαλήνια αλλά και τα πιο ανήσυχα και εξερευνητικά. Ό,τι είναι πιο πολύτιμο για εμάς το “φέρνουμε” στην τάξη μας, όπως κάνουν οι μέλισσες στις κυψέλες και έτσι φροντίζουμε την ισορροπία μας και τον εμπλουτισμό μας με “θρεπτικές” γνώσεις και εμπειρίες.

Βιωματική εκπαίδευση

«Πες μου και θα το ξεχάσω, δείξε μου και ίσως θυμηθώ, κάνε με να το βιώσω και θα καταλάβω»

Κονφούκιος, Κινέζος φιλόσοφος 

Βιωματική εκπαίδευση

Η βιωματική μάθηση εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας από τον βρεφικό σταθμό μέχρι και το κδαπ. Πώς ορίζουμε όμως τη βιωματική εκπαίδευση; Είναι γνωστό ότι, όταν ένα παιδί βρίσκεται τη θέση του ακροατή και αποδέκτη προφορικών πληροφοριών έχει τη βασική αντιληπτική ικανότητα. Όταν ακούει και βλέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα μια παρουσίαση ή ένα βιβλίο, η αντιληπτική του ικανότητα αυξάνεται. Όμως, όταν ακούει, βλέπει και δρα μέσα σε ένα πραγματικό, αυθεντικό πλαίσιο, κι ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις του, καθώς μυρίζει, αγγίζει, γεύεται πιάνει, νιώθει τις υφές, τότε η αντιληπτική του ικανότητα “απογειώνεται”. Για αυτό, δημιουργούμε πρότζεκτ, προσαρμοσμένα πάντα στην ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, τα οποία είναι βιωματικά και προσκαλούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά με όλες τους τις αισθήσεις. Έτσι, η διαδικασία της μάθησης γίνεται ευχάριστη, ουσιαστική και συνδέεται άμεσα με την καθημερινή μας ζωή.