Γιατί E.C.O. School;

Η φιλοσοφία μας, όπως προσδιορίζεται και από το E.C.O., στηρίζεται:

στη Βιωματική μάθηση (Experiential)

στην Κριτική παιδαγωγική (Critical Education)

στην Υπαίθρια εκπαίδευση (Outdoor Education).

Αυτές οι τρεις κεντρικές φιλοσοφίες συντελούν τη δική μας κοσμοθεωρία. Την κοσμοθεωρία του Eco School Μπλε Μέλισσα.

Βιωματική Εκπαίδευση – Experiential education

Το βίωμα συνιστά κεντρικό παράγοντα στις συνδιερευνήσεις παιδιών-εκπαιδευτικού. Σε όλα τα εργαστήρια, η εμπειρία και το βίωμα αποτελούν τα κύρια μέσα κατανόησης και μάθησης. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Όταν ένα παιδί ακούει απλά κάτι από το δάσκαλό του έχει μια συγκεκριμένη αντιληπτική ικανότητα. Όταν ακούει και βλέπει κάτι ταυτόχρονα (πχ κάτι από ένα βιβλίο ή οποιοδήποτε εποπτικό μέσο και υλικό) αυτή η αντιληπτική ικανότητα αυξάνεται. Όταν όμως ένα παιδί ακούει, βλέπει, ενεργεί, νιώθει, αισθάνεται, συμμετέχει, τότε αυτή η αντιληπτική ικανότητα αυξάνεται ακόμα παραπάνω. Για αυτό, προσπαθούμε οι ερωτήσεις αλλά και οι συνδιερευνήσεις μας να απορρέουν μέσα από βιωματικές διαδικασίες. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, η εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά ενδιαφέρον και γίνεται απολαυστική… για όλους μας!

Ένα παράδειγμα του πως λειτουργούν τα εργαστήρια είναι το πρότζεκτ στο οποίο φτιάξαμε τη δική μας σάλτσα ντομάτας. Καθόλη τη διαδικασία, τα παιδιά είχαν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία κληθήκαμε όλοι μαζί να μελετήσουμε και να απαντήσουμε. Πρακτικά, μάθαμε για τα μέρη του φυτού, τη διαδικασία σποράς, τη συντήρησή του, καθώς και μαθηματικές έννοιες, όπως κλάσματα, αναλογίες, αξία θέσης ψηφίου αλλά και φυσική, σχετικά με την τήξη, πήξη, μείγματα κτλ. Παρατηρούμε, δηλαδή, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τόσο απλή φαινομενικά διαδικασία. Με παρόμοιο τρόπο, λειτουργούν όλα τα εργαστήρια, δηλαδή πλαισιώνοντας και γεφυρώνοντας τη θεωρητική γνώση με την πράξη και το βίωμα.

Κριτική παιδαγωγική – Critical Education

Προχωρώντας στο ρεύμα της Κριτικής παιδαγωγικής, στόχος είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα παιδιά. Το στοιχείο αυτό είναι εξίσου κεντρικό στη φιλοσοφία μας και στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ECO School Μπλε Μέλισσα. Φανερώνεται άμεσα στο εργαστήριο «Σκέφτομαι και Κρίνω», αλλά και έμμεσα είναι διάχυτο σε όλα τα εργαστήρια, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να εξετάσουν, να αποφασίσουν, να κρίνουν, να επιλέξουν. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται ερευνητές και εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, και όχι μόνο. Μαθαίνουν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται, ενώ παράλληλα, αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τα συνοδεύσουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Επιθυμία μας είναι να βάλουμε κι εμείς μερικά μικρά σποράκια, που με τον καιρό θα βοηθήσουν το παιδί να γίνει ένας ολοκληρωμένος και ανεξάρτητος άνθρωπος.

Υπαίθρια εκπαίδευση – Outdoor Education

Στη φιλοσοφία μας, βασικό ρόλο διαδραματίζει η Υπαίθρια εκπαίδευση (Outdoor Education), ο τρίτος πυλώνας της φιλοσοφίας μας, που συμπληρώνει και ολοκληρώνει το όραμά μας. Το γοητευτικό στην υπαίθρια εκπαίδευση είναι η αίσθηση της ελευθερίας που νιώθουμε στη φύση, αλλά και οι ευκαιρίες μάθησης που προκύπτουν όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί της. Επιπλέον, γνωρίζοντας καλύτερα τη φύση, γνωρίζουμε καλύτερα και τον εαυτό μας μέσα από αυτή.

Στο Eco School Μπλε Μέλισσα μαθαίνουμε πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε και να αξιοποιούμε το υπαίθριο περιβάλλον εντάσσοντάς το μέσα στα εργαστήρια μας. Βγαίνουμε έξω, παρατηρούμε, αγγίζουμε, μυρίζουμε, και παράλληλα, χρησιμοποιούμε ό,τι μας προσφέρει η φύση, όπως καρπούς, φυτά, δέντρα, χώμα, κλαδιά. Αυτά που μας χαρίζει απλόχερα η φύση, μπορούν πέρα από την ευχαρίστηση που μας προκαλούν, να γίνουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια μας, για να κατασκευάσουμε, για παράδειγμα, μεγάλα περιβαλλοντικά πρότζεκτ, όπως χωμάτινα σπίτια, ηλιακά ρολόγια, νερόμυλους, μετεωρολογικούς σταθμούς, ηλιακούς φούρνους και άλλα πολλά.

Τα παιδιά χρειάζεται να ξεκινήσουν τη διαδικασία της μάθησης από τα πιο απλά και τα πιο βασικά. Δηλαδή, να κατανοήσουν καθημερινά φαινόμενα, προτού φτάσουν σε πιο σύνθετα. Όπως, για παράδειγμα, γιατί έχουμε εποχές, γιατί εμφανίζεται το ουράνιο τόξο, πώς γίνεται η εναλλαγή ημέρας και νύχτας, πώς εξηγείται ότι βλέπουμε τη στάθμη της θάλασσας να ανεβαίνει. Στόχος μας είναι, να εξηγήσουμε τον κόσμο γύρω μας, να εμπλακούμε ενεργά και να παίξουμε με/ σε αυτόν, αλλά και να διερευνήσουμε πρακτικές καθημερινές καταστάσεις. Τότε μόνο, θα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και την αξία του, και θα κινητοποιηθούμε για να τον φροντίζουμε και να τον προσέχουμε.

Επιπλέον, προσπαθούμε και ως οικολογικό σχολείο, να προβληματίσουμε και να προβληματιστούμε, όλοι μαζί, για την τωρινή κατάσταση του πλανήτη μας αλλά και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δράσουμε, ατομικά και συλλογικά, για να μπορέσουμε να σώσουμε το σπίτι μας, τη Γη μας. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η επαφή με τον υπαίθριο χώρο και η συμμετοχή σε δράσεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώσαμε τον υπαίθριο χώρο μας, έτσι ώστε, να μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Όλα τα παραπάνω, επιχειρούνται, με βάση, το τρίπτυχο της βιωματικής εκπαίδευσης, της κριτικής παιδαγωγικής και της υπαίθριας εκπαίδευσης και στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, επιδιώκοντας, ταυτόχρονα, την ευχαρίστησή του.