ΚΥΨΕΛΗ Κυψελη Περιβάλλοντος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΠΑΡ23ΑΠΡ19:0019:50zoomΕντομολογία19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:Κυψελη ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΔΕΥ26ΑΠΡ17:0017:50zoomΒιωματική Zωολογία17:00 - 17:50 ΚΥΨΕΛΗ:Κυψελη ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΔΕΥ26ΑΠΡ18:0018:50zoomΒιωματική Zωολογία18:00 - 18:50 ΚΥΨΕΛΗ:Κυψελη ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΔΕΥ26ΑΠΡ19:0019:50zoomΒοτανική19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:Κυψελη ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΔΕΥ26ΑΠΡ20:0020:50zoomΒοτανική20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:Κυψελη ΠεριβάλλοντοςΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις