ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΕΤ21ΑΠΡ17:0017:50zoomΓεωλογία στην Κουζίνα17:00 - 17:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΤΕΤ21ΑΠΡ18:0018:50zoomΓεωλογία στην Κουζίνα18:00 - 18:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΤΕΤ21ΑΠΡ19:0019:50zoomDa Vinci19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΤΕΤ21ΑΠΡ20:0020:50zoomDa Vinci20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ23ΑΠΡ17:0017:50zoomΠαίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες17:00 - 17:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ23ΑΠΡ18:0018:50zoomΠαίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες18:00 - 18:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ23ΑΠΡ19:0019:50zoomΑστρονομία19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ23ΑΠΡ20:0020:50zoomRoboclass20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ23ΑΠΡ20:0020:50zoomΑστρονομία20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)10 Ελεύθερες θέσεις