ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΤ27ΙΑΝ19:0019:50zoomDa Vinci19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)Ζωντανά7 Ελεύθερες θέσεις

ΤΕΤ27ΙΑΝ20:0020:50zoomDa Vinci20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)5 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ29ΙΑΝ17:0017:50zoomΠαίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες17:00 - 17:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)9 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ29ΙΑΝ18:0018:50zoomΠαίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες18:00 - 18:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)8 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ29ΙΑΝ19:0019:50zoomΑστρονομία19:00 - 19:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)8 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ29ΙΑΝ20:0020:50zoomRoboclass20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μεγάλο Τμήμα (8-12 ετών)7 Ελεύθερες θέσεις

ΠΑΡ29ΙΑΝ20:0020:50zoomΑστρονομία20:00 - 20:50 ΚΥΨΕΛΗ:ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΜΗΜΑ:Μικρό Τμήμα (5-7 ετών)7 Ελεύθερες θέσεις