Παίζοντας με τις Φυσικές Επιστήμες

Χρωματιστός αφρός, μπαλόνι που φουσκώνει μαγικά, λάμπα λάβας και εκρήξεις! Σε αυτό το εργαστήριο, μαθαίνουμε πόσο διασκεδαστικές μπορούν να είναι οι φυσικές επιστήμες! Μέσα από εντυπωσιακά πειράματα και διαδραστικές προσομοιώσεις, προσεγγίζουμε βιωματικά έννοιες της φυσικής και της χημείας, όπως η μάζα και ο όγκος, η πυκνότητα, η άνωση, η θερμότητα, ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός, τα μείγματα και οι χημικές αντιδράσεις. Καλλιεργείται η φαντασία και η περιέργεια των μικρών επιστημόνων, μέσω της επιστημονικής μεθολογίας της παρατήρησης, της διατύπωσης υπόθεσης, του σχεδιασμού του κατάλληλου πειράματος και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά διοχετεύουν το έμφυτο διερευνητικό τους πνεύμα στη μελέτη των νόμων που διέπουν το φυσικό κόσμο.