Τα ορυκτά και οι χρήσεις τους

Από τα καθημερινά αντικείμενα μέχρι και τη διατροφή μας γνωρίζουμε την αξία των ορυκτών και των πετρωμάτων

Πώς μπορεί να συνδέονται τα ορυκτά και τα πετρώματα που βρίσκουμε στη φύση με τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας; Σε αυτό το εργαστήριο, τα παιδιά μελετούν στο στερεοσκόπιο και στο μικροσκόπιο διαφορετικά ορυκτά και πετρώματα. Αφού αντιληφθούν τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους τότε μπορούν να αναγνωρίσουν τις χρήσεις αυτών των φυσικών υλικών στην καθημερινή μας ζωή.

Έτσι, τα παιδιά αποκτούν μια άλλη ματιά για αντικείμενα τα οποία βρίσκονται γύρω μας και όλοι χρησιμοποιούμε. Μαθαίνουν τη σύνθεσή τους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα ορυκτά και τα πετρώματα αυτούσια ή μετά από επεξεργασία. Μέσα από αυτό το εργαστήριο, τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι τα ορυκτά είναι παντού γύρω μας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, κατανοώντας έτσι τη σπουδαιότητα τους.

Ηλικίες 8-12  κάθε Τρίτη 17:00-18:00