Μεγάλες Εφευρέσεις

Οι εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο και τη ζωή μας!

Ταξιδεύουμε με τη χρονομηχανή στο παρελθόν, όπου συναντάμε ιστορικές προσωπικότητες και εφευρέσεις που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Ως εξερευνητές συλλέγουμε και καταγράφουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να συνδέσουμε τις εφευρέσεις με το σήμερα. Το επόμενο ταξίδι μας με τη χρονομηχανή θα είναι στο μέλλον, όπου θα αναζητήσουμε τις νέες εφευρέσεις και τις σημαντικές προσωπικότητες του αύριο. Μήπως θα είσαι εσύ ο επόμενος εφευρέτης; Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να αποσαφηνίσουμε εφευρέσεις, όπως το τηλέφωνο, η πυξίδα, ο λαμπτήρας, ώστε τα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση μέσω της βιωματικής μάθησης. Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χωροχρόνο, να εμβαθύνουν και να εντοπίσουν το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των εφευρέσεων στην καθημερινή ζωή του σήμερα.