Εργαστήρι χωρίς νικητή

Σε αυτό το εργαστήριο τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν την ευρηματικότητα τους και όλες τις γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να καταφέρουν να υπερβούν μια σειρά από διαφορετικές δοκιμασίες. 

Ένα εργαστήριο διαφορετικό από όλα τα άλλα, ένα εργαστήριο γεμάτο ανατροπές, προκλήσεις, αλλιώτικο κάθε φορά. Μέσα από κινητικές, πνευματικές, σωματικές δραστηριότητες τα παιδιά ενθαρρύνονται να αλληλοβοηθηθούν και να συνεργαστούν, ώστε όλοι μαζί να βρούνε λύσεις και να επιτύχουν το στόχο τους. Αναπτύσσεται το αίσθημα της ομαδικότητας, καθώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι με τη συλλογική προσπάθεια μπορούν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, τα παιδιά διασκεδάζουν και απολαμβάνουν την ομαδική δουλειά και αναπτύσσουν την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τις δοκιμασίες που τους δίνονται κάθε φορά.

Για ηλικίες 5-7 χρονών κάθε Τρίτη 20:00-21:00.

Για ηλικίες 8-12 χρονών κάθε Τρίτη 19:00-20:00.