Ακοντισμός

Ο ακοντισμός αποτελεί ένα Ολυμπιακό άθλημα που ανήκει στην οικογένεια του στίβου. Στο εργαστήριο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξασκηθούν σε αυτό το διασκεδαστικό αγώνισμα. Βελτιώνουν το συντονισμό, τη δύναμη, τη συγκέντρωση και την ταχύτητά τους. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν με έναν όμορφο και βιωματικό τρόπο έννοιες της φυσικής, όπως η ενέργεια, η γραμμική κίνηση, η ορμή, η αδράνεια, η βαρύτητα και η κίνηση των βλημάτων. Τέλος, όπως είναι φυσικό, η εκμάθηση του ακοντισμού γίνεται στον υπαίθριο χώρο του σχολείου μας, λαμβάνοντας και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.