Βρεφικός σταθμός-Με λίγα eco-λόγια…

Βρεφικό (10 – 24 μηνών)
Μεταβρεφικό (2 – 2,5 χρονών)

06:00 – 22:00

Ευέλικτα οικονομικά πακέτα
και υποστήριξη ΕΣΠΑ

Συνεργασία με παιδίατρο, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή και λογογοθεραπευτή

Ασφάλεια Αστικής ευθύνης για όλα τα παιδιά μας

Οι βασικές μας eco αρχές

(πατήστε πάνω στα παρακάτω εικονίδια για περισσότερες πληροφορίες)