ΜΠΛΕ ΜΕΛΙΣΣΑ

Οι μικροί Βιολόγοι

Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή των παιδιών στο συναρπαστικό κόσμο της ζωής. Μέσα από την παρατήρηση των έμβιων όντων σε μακροσκοπικό και μικροσκοπικό επίπεδο και με την πραγματοποίηση ποικίλων πειραμάτων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το θαύμα της ζωής, μαθαίνουν για όλες τις μορφές ζωής, όπως τα ζώα, τα φυτά, οι μύκητες, ο άνθρωπος κ.α. Παράλληλα, τα παιδιά λαμβάνουν βασικές γνώσεις των βιολογικών επιστημών και τις εκατοντάδες εφαρμογές τους στη γεωργία, την ιατρική, την προστασία του περιβάλλοντος και την καθημερινή μας ζωή. Επιπλέον, το εργαστήριο αυτό, στοχεύει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά τόσο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών όσο και εξαιτίας των αρνητικών περιβαλλοντικών φαινομένων της εποχής μας. Η φυσιογνωσία παρέχει στα παιδιά όλες τις απαραίτητες γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, ενώ τα εντυπωσιακά πειράματα και οι προσομοιώσεις, τους προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

Για ηλικίες 5 με 7 χρονών κάθε Τρίτη 13:30 - 14:00 και 20:00-21:00

Για ηλικίες 8 με 12 χρονών κάθε Παρασκευή 15:00 - 16:00 και 18:00 - 19:00