ΜΠΛΕ ΜΕΛΙΣΣΑ

Μεγάλες Εφευρέσεις και Γιγαντοκατασκευές

Τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τη μηχανολογία και την τεχνολογία, μαθαίνοντας περισσότερο και λιγότερο γνωστές ανθρώπινες εφευρέσεις και πώς αυτές λειτουργούν. Κατανοούν τη δομή και τη λειτουργία των μηχανών, κατανοούν την έννοια της ενέργειας, ενώ μέσα από πρωτότυπες κατασκευές και ωραία πειράματα γίνονται τα ίδια εφευρέτες και τεχνολόγοι. Πολύ σημαντικό είναι, πως τα παιδιά ενημερώνονται και καλούνται να σκεφτούν όχι μόνο για τα οφέλη αλλά και για όλους τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνολογία. Επιπλέον, αποκτούν βασικές τεχνικές δεξιότητες, όπως η χρήση απλών εργαλείων και η σωστή συντήρηση των μηχανών. Τέλος, στο εργαστήριο αυτό, τα παιδιά θα μάθουν για ποικίλες γιγαντοκατασκευές του κόσμου, όπως γέφυρες, πύργους, ουρανοξύστες και πώς αυτές κατασκευάστηκαν, και θα κατασκευάσουν προσομοιώσεις τους.

 

Για ηλικίες 5 με 7 χρονών κάθε Παρασκευή 14:00 - 14:00 και 20:00 - 21:00

Για ηλικίες 8 με 12 χρονών κάθε Παρασευή 19:00 - 20:00