ΜΠΛΕ ΜΕΛΙΣΣΑ
Κυψέλη Έρευνας

Κυψέλη Έρευνας

Η Κυψέλη της έρευνας είναι μια πολύ ιδιαίτερη και πρωτοποριακή κυψέλη. Σε αυτήν εντάσσονται εργαστήρια, στα οποία καλλιεργείται η κριτικότητα, η επιχειρηματολογία, η φιλοσοφική και η διανοητική σκέψη. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εμβαθύνουν σε ζητήματα κοινωνικά, που τα αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, και με αφορμή αυτά, να σκεφτούν, να ξεκινήσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο, να αμφισβητήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να αναλύσουν και να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές και τελικά, να σχηματίσουν τη δική τους προσωπική άποψη, την οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν με επιχειρήματα. Εισάγοντας διάφορα ερεθίσματα, προερχόμενα από την καθημερινότητα των παιδιών, επιχειρείται μέσω σεναρίων, διλημμάτων και βιωματικών ασκήσεων, η ενεργοποίηση και η διεύρυνση της σκέψης τους. Είναι σημαντικό, πως τα παιδιά έχουν κάποιες ιδέες και πεποιθήσεις, με τις οποίες έρχονται στα εργαστήρια, τις οποίες καλούνται να εξετάσουν, να ελέγξουν την ορθότητά τους και συχνά, να τις αναδομήσουν. Στόχος μας είναι, τα παιδιά να μην είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών αλλά να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται, και να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διαδικασία της μάθησης όσο και μετέπειτα στη ζωή τους.